Dokumenter

Mødereferater

Her finder du mødereferater fra bestyrelsesmøderne, der afholdes ca. 6 – 8 gange om året samt den årlige generalforsamling.

Herudover afholder bestyrelsen en række møder, eller arbejdsdage, hvis det er nødvendigt. Det kan f.eks. være oprydning på værket, drive-by fjernaflæsning af målere eller som når der kommer en ny lov om persondata, der kræver at der lægges et stykke arbejde. På disse møder tages der kun referat, hvis der tages beslutninger, som skal føres til protokols. Ellers nævnes det i næst kommende bestyrelsesmødereferat.