Kvalitetssikring

Vandprøver

På Gjøl Private Vandværk A.m.b.a. følger vi anbefalingerne fra regeringen, i forhold til udførsel af vandprøver. Prøverne der skal foretages ændrer sig løbende og bestyrelsen holder sig ajour ved hjælp af information fra Danske Vandværker.

Ud fra anbefalingerne har bestyrelsen rådført sig med formaet Analytech Mijølaboratorium A/S. De foretager løbende stikprøver på hhv. værket, på ledningsnettet og inde hos forbrugeren.

Alle prøveresultater offentliggøres i Jupiter databasen. Du kan se alle prøvesvar i databasen.