Generalforsamling 2024

I år afholdes den ordinære generalforsamling den 19. marts kl. 19.30 på Gjøl Kro
Læs mere

Nyt filter

Det gamle sandfilter er slidt op og skal skiftes. Filteret er installeret da vandværket blev opført i 1987 og dele inden i filteret er gennemtærede. Filteret er den store orange
Læs mere

Eksterne målerantenner monteres

Information fra Gjøl Private Vandværk A.m.b.a. Alle forbrugere fik i løbet af 2018 installeret fjernaflæsningsmålere og disse kan aflæses enten via drive-by (dvs. folk fra vandværket kører forbi ude på
Læs mere