Information fra Gjøl Private Vandværk A.m.b.a.

Alle forbrugere fik i løbet af 2018 installeret fjernaflæsningsmålere og disse kan aflæses enten via drive-by (dvs. folk fra vandværket kører forbi ude på vejen med en boks i bilen) eller via “fixed network”.
Når der aflæses via “fixed network”, har vi selv sagt et bedre billede af tingenes tilstand på netværket og der modtages hurtigere alarm, hvis vandet f.eks. løber konstant et sted. Nedenunder ses et dækningskort, der viser hvor god dækningen er på de enkelte målere via “fixed network”.

For at få bedre dækning på de “røde” målere, er der indkøbt eksterne antenner til disse, som skal sættes ned over måleren og føres op i brønddækslet. Så i disse dage kører

Gunnar Sørensen

fra Gjøl VVS rundt og monterer disse.

Du kan læse mere om hvordan du kommer ind og fjernaflæser din egen måler her: https://gpvv.dk/?page_id=818