IMG_20200414_173301

Om værkeT

Gjøl Private Vandværk A.m.b.a.

Vandværket er bygget i 1987 og er løbende blevet vedligeholdt og opdateret med nyeste teknologi. Idet værket ikke har et naboværk der kan trækkes på i tilfælde af forurening, driftforstyrrelser på EL-nettet osv. er det vigtigt at værket kan klare de eventuelle udfordringer selv.

Værket er blevet opdateret med en AQA5000 styring, der muliggør fjernstyring og overvågning af værket, så bestyrelsen ved besked, inden eventuelle problemer opstår. Der er investeret i et UV anlæg, der kan sættes i gang, hvis der opstår forurening i boringerne. I tilfælde af strømsvigt, er der investeret i en stor dieselgenerator, der automatisk tænder, hvis der ikke leveres strøm fra EL-nettet.

For at komme utætheder i forkøbet er anboringsbøjlerne fra hovedledningen til de enkelte huse skiftet igennem byen. Det har været en stor investering, men til gængæld oplever vi stort set ingen spild af vand. Dvs. forholdet mellem forbruget af vand hos forbrugerne og udpumpet vand ligger meget lavt. Til info kan det nævnes at værket udpumper lige i underkanten af 100.000 m3 vand om året.

For at sikre en stabil drift, er der tegnet serviceaftale med firmaet Silhorko, som i faste intervaller udfører planlagt serviceeftersyn. På den måde sikrer vi at alt bliver løbende kontrolleret og repareret eller udskiftet.

Ud over service, skal der udføres lovpligtige vandprøver, for at sikre at vandkvaliteten er i top. Til det formål, er firmaet AnalyTech hyret ind. De kommer i planlagte intervaller og udfører stikprøver. Resultaterne offentliggøres, så alle forbrugere kan følge med. Heldigvis er vi ikke plaget af udfordringer på denne front og sådan skal de gerne blive ved med at være. Bl.a. derfor har vandværket for et par år siden investeret yderligere jord, som ligger placeret i vandindvindingsområdet.

Hvis der opstår spørgsmål hvor bestyrelsen har brug for rådgivning, er Gjøl Private Vandbværk A.m.b.a. medlem af foreningen Danske Vandværker. Foreningen er en brancheforening, som dels arbejder for vandværkernes interesser på Christiansborg og dels yder rådgivning, arrangerer kurser m.m. for medlemsværkerne.

Hvem er vi

Mød bestyrelsen

mogens

Mogens Poulsen

Formand
just

Jørn Just

Bestyrelsesmedlem og tilsynsfører
20230826_200943

Henry Andersen

Bestyrelsesmedlem
Rasmus Rodkjær

Rasmus Rodkjær

Bestyrelsesmedlem
Logo i vektor

Anders Lynge Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem